ไปเที่ยวลำปาง อย่าลืมแวะไหว้พระขอพรนะ
https://travel.kapook.com/view203908.html

ไปเที่ยวลำปาง อย่าลืมแวะไหว้พระขอพรนะ ที่เที่ยวลำปาง จังหวัดมากเสน่ห์ที่มีธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนที่เงียบสงบ แถมมีอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวลำปางสวยงามมากมายให้ไปเยือน

ไปเที่ยวลำปาง อย่าลืมแวะไหว้พระขอพรนะ ถ้าพูดถึงที่เที่ยวลำปาง หลาย ๆ คนจะนึกถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง รถม้า กาดกองต้า หรือชามตราไก่ แต่จริง ๆ แล้วลำปางยังมีที่เที่ยวอีกมากมายให้ไปสัมผัส

ไปเที่ยวลำปาง อย่าลืมแวะไหว้พระขอพรนะ
https://wyominglegionbaseball.com/wp-admin/post.php?post=946&action=edit

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก่อนไปเที่ยวที่อื่น ๆ เริ่มแรกเราชวนให้ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปางด้านตะวันตกเฉียงใต้ อำเภอเมืองลำปาง กันก่อนค่ะ สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยมีการสร้างหลักที่หนึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 ตามด้วยหลักที่สองในปี พ.ศ. 2416 และหลักที่สามในปี พ.ศ. 2429 ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ได้มีการสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้น จึงได้นำหลักเมืองนี้มาไว้บริเวณหน้าศาลากลาง และได้สร้างมณฑปครอบหลักเมืองทั้งสามในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันศาลหลักเมืองเป็นที่เก็บรวบรวมเสาหลักเมืองโบราณอยู่นานนับศตวรรษจากที่ต่าง ๆ และยังเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลำปางเคารพยิ่ง บาคาร่า สูตรบาคาร่า

วัดจองคำ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว เป็นอีกหนึ่งวัดที่ชาวงาวให้ความเคารพศรัทธา ด้วยเป็นวัดเก่าแก่ มีความสวยงามไม่แพ้วัดไหนในภาคเหนือ สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวไทใหญ่ เพราะอาคารต่าง ๆ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมแบบศิลปะไทใหญ่ วิหารที่สร้างขึ้นใหม่ ก็ยังคงศิลปะแบบดั้งเดิมไม่ผิดเพี้ยน สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของที่นี่ก็คือ “พระมหาเจดีย์พุทธคยา” ซึ่งสร้างจำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย สูงประมาณ 51 เมตร มีเจดีย์องค์เล็กอยู่รอบทั้ง 4 ทิศ ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน วัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบบนภูเขาที่เรียกว่า “ดอยพระฌาน” สามารถมองเห็นทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ เห็นทิวเขาต้นไม้เขียวขจีได้รอบทิศ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงเช้าสามารถชมทะเลหมอกอันงดงามได้อีกด้วย ทั้งนี้วัดมีพื้นที่ 2 ส่วน คือ พื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นตัววัด และพื้นที่บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของพระธาตุ ซึ่งต้องขับรถต่อไปจากตัววัดประมาณ 4-5 กิโลเมตร

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง ภายในวัดมีสิ่งสำคัญมากมาย เช่น “องค์พระธาตุเจดีย์ซาว” เป็นศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ ถือว่าเป็นคนมีบุญ ทั้งนี้ข้างหมู่พระเจดีย์จะมีวิหารหลังเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด ปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธรูปทันใจ,

“พระอุโบสถหลังใหญ่” ที่ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีพุทธลักษณะงดงาม และ “พิพิธภัณฑสถานเขลางค์นคร” สถานที่แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวายเมื่อ พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาท 2 สลึง แล้วนำมามอบให้แก่ทางวัด ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า “พระแสนแซ่ทองคำ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

วัดปงสนุก ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าอนันตยศ ซึ่งเป็นราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (จังหวัดลำพูนในปัจจุบัน) ไฮไลต์สำคัญของวัดนี้คือ “วิหารพระเจ้าพันองค์” ที่ได้รับรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดีเด่นจากยูเนสโก ปี 2008 เป็นวิหารสร้างด้วยไม้

โครงสร้างของวิหารมีลักษณะเป็นมณฑปเปิดโล่งตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปสี่องค์ พระพักตร์แต่ละองค์ก็หันออกไปยังทิศทั้งสี่ ส่วนหลังคามีลักษณะซ้อนกันสามชั้น รวมไปถึงเสาสี่เหลี่ยมที่ค้ำตัววิหารก็มีลวดลายอันน่าวิจิตรปรากฏให้เห็นอยู่แทบทุกต้น และบริเวณด้านบนรอบในของตัววิหารได้รับการประดับด้วยพระพิมพ์องค์เล็กจำนวนมากถึง 1,080 องค์ นี่จึงเป็นที่มาของชื่อ วิหารพันองค์ ที่ใช้เรียกกันอย่างติดปาก

 วัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่บริเวณ กม.ที่ 50 บนทางหลวงหมายเลข 1035 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม โดดเด่นด้วยวิหารบนเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 227 ขั้น ด้านบนมีทั้งวิหารและพระธาตุ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ เรียกว่า พระศากยมุณีคีรีอักโข ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองแจ้ห่มให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้อยู่ตรงที่ปรากฏการณ์เงาสะท้อนภาพหัวกลับของพระธาตุ ที่จะสามารถชมได้ภายในวิหารชมเงา โดยภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพสีของพระธาตุกลับหัวอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหินไม้โบราณ เป็นซากไม้ดึกดำบรรพ์ให้ชมอีกด้วย

นักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปดูเงาสะท้อนพระธาตุกลับหัว สามารถไปชมได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ของทุกวัน

Phra That Chom Ping, Phra That Chom Ping Temple, Lampang *** Local Caption *** พระธาตุจอมปิง วัดพระธาตุจอมปิง จังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุจอมปิง ชวนไปบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ชมสิ่งมหัศจรรย์แห่งเงาสะท้อนของพระธาตุกลับหัว ผ่านรูเล็ก ๆ บนหน้าต่างที่เผยความงามให้เห็นบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลา ในช่วงที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน ณ วัดพระธาตุจอมปิง วัดโบราณที่มีตำนานการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา นอกจากนี้ยังมีวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณวัดนำมาจัดแสดงให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันอีกด้วย

ที่มา : PG SLOT เรียบเรียงโดย : PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT