https://www.skyscanner.co.th/news/inspiration/thailand-chiang-rai-temples

ไหว้พระ 9 วัดดัง เดินสายขอพรที่จังหวัดเชียงราย เกาะติดกระแสบุญเที่ยวทางธรรมกับทัวร์ไหว้พระ 9 วัดเชียงราย วัดพระแก้ว วัดร่องขุน วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุผาเงา และวัดดังในเชียงรายอื่นๆ ที่ควรไปสักการะ

ไหว้พระ 9 วัดดัง เดินสายขอพรที่จังหวัดเชียงราย เติมพลังบุญหนุนชีวิตกับทริปเที่ยวไหว้พระ 9 วัดดังเชียงราย สำหรับคุณๆ ที่รู้สึกว่าพลังใจหดหู่ พลังกายอ่อนล้า หรือเพียงแค่อยากไปสัมผัสรสพระธรรมเพื่อเสริมพลังชีวิตให้แข็งแกร่ง

พระอารามหลวงที่เป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกตเมื่อปี พ.ศ. 1897 โดยองค์พระแก้วนั้นได้ซ่อนอยู่ภายในพระพุทธรูปลงรักปิดทองในองค์พระเจดีย์โบราณที่ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ต่อมาในภายหลังได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ จนกระทั่งอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ องค์พระเจดีย์โบราณที่ค้นพบพระแก้วนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติโดยกรมศิลปากร และเมื่อครั้นที่สมเด็จย่าทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ก็ได้มีการสร้างพระหยกเชียงรายถวาย และ ประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ นอกจากนั้นภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยในสกุลช่างศิลปปาละวะที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย และ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ซึ่งเป็นที่จัดเก็บพระอรหันตธาตุ พระพุทธรูปโบราณ พระเครื่อง เครื่องสังฆภัณฑ์และเครื่องอัฎฐะบริขาร บาคาร่า สูตรบาคาร่า

สถานที่ตั้ง ถ. ไตรรัตน์ ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

วัดดอยงำเมือง วัดเก่าแก่โบราณที่แต่เดิมนั้น สร้างขึ้นเพื่อเป็น สถูปเก็บพระอัฐิขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาในอดีต “ กู่พญามังราย ” สร้างขึ้น โดยพญาไชยสงคราม ผู้เป็นพระราชโอรสของพระองค์ ในราวปี พ.ศ. 1860 ส่วนตัววัดนั้น ได้สร้างตามขึ้นมาเมื่อปี พ . ศ. 2030 โดยพญาศรรัชฎาเงินกอง ภายในตัววัดมีเสาแกะสลักเรื่องราวของพญามังราย ให้ชาวเมืองได้ศึกษา และ เพื่อเป็นพระเกียรติ แด่พระองค์

สถานที่ตั้ง ถ. อาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย ( ชุมชนราชเดชดำรง ) หมู่ที่ 1 อ. เมือง จ. เชียงราย

วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดโบราณที่สร้างขึ้นมา ตั้งแต่สมัยโยนก ก่อนการสร้าง เมืองเชียงราย พระธาตุแห่งนี้เป็น 1 ในพระธาตุ 9 จอมที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่น่าสนใจอีกอย่าง ก็คือ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสะดือเมืองเชียงราย หรือ เสาหลักเมืองในอดีต นอกจากนั้นในเขตไม่ไกลกัน ก็ยังมีศาลเจ้าจีนประจำท้องถิ่น ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้พร้อมๆ กับการมาสักการะพระธาตุ และ เสาหลักเมือง อีกด้วย

สถานที่ตั้ง บ้านจอมทอง หมู่ 1 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วัดกลางเวียง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง เชียงรายพอดี จึงได้สร้างมีการเสาหลักเมืองใหม่ ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2417 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1975 แต่เดิมนั้นชื่อวัดจั๋นต๊ะโลก ( วัดจันทน์โลก ) เพราะ ในอดีตพื้นที่บริเวณกลางวัดมีต้นจันทน์แดง ซึ่งถือเป็นไม้มงคล แต่ต่อมาถูกลมพายุพัดล้ม จึงได้มีการสร้างเป็นศาลล้อมไว้ เพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะ นอกจากนั้นวัดกลางเวียง ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุช้างค้ำ และ หอไตรที่เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ มีความสวยงาม อ่อนช้อย

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ตรงแยกระหว่าง ถ.อุตรกิจ และ ถ. รัตนาเขต ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย

วัดมิ่งเมือง วัดสำคัญ และ เก่าแก่อีกแห่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะเชียงแสน “ หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง ” ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับประตูเมืองเก่าที่มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น ประตูไก่ดำ ประตูขัวดำ และ ประตูเจ้าพ่อสันป่าแดง ภายในตัววัดเป็นที่ตั้งของมีเจดีย์เก่าแก่ศิลปะผสมล้านนา – พม่า ซึ่งภายในองค์พระเจดีย์ นั้นเป็นที่จัดเก็บเรื่องราวของวัด และ การก่อสร้างตั้งแต่สมัยแรก บริเวณด้านหน้าของวัด เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำประจำเมืองมาแต่อดีตกาล “ บ่อน้ำช้างมูบ ” วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อ เรื่องมีงานสถาปัตยกรรม และ ประติมากรรมการก่อสร้าง และ ตกแต่งที่วิจิตรสวยงาม

สถานที่ตั้ง ถ. ไตรรัตน์ ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เก่าแก่ของเชียงราย เป็นวัดสำคัญประจำเมือง ที่ครั้งหนึ่งในอดีตเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ก่อนที่จะอัญเชิญไปประทับที่เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ในภายหลัง ในปัจจุบันวัดพระสิงห์ได้จำลองพระพุทธสิหิงค์ขึ้นมา เพื่อให้ชาวเมืองได้สักการะ นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังขึ้นชื่อ เรื่องงานสถาปัตยกรรม และ ศิลปกรรมแบบล้านนา – เชียงแสนที่มีความสวยงาม อ่อนช้อย มีบานประตูหลวงซึ่งเป็นประตูไม้แกะสลักของช่างฝีมือชั้นเลิศ ที่มีความประณีตบรรจง มากไปกว่านั้นในบริเวณวัดก็ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่นำมาจากพุทธคยาอีกด้วย

สถานที่ตั้ง ถ. ท่าหลวง ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

วัดร่องขุน วัดที่มีความสวยงามวิจิตรเกินบรรยาย โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและศิลปกรรมที่ดูอลังการ รวมไปถึงเอกลักษณ์สีขาวสะอาดของตัววัดทุกส่วน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของศิลปินระดับชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยได้สร้างขึ้น ตามพุทธคติสอนใจว่าด้วยเรื่องไตรโลกที่ต้องการสื่อ และ สอนให้คนละเลิกการทำบาป วัดร่องขุนมีความงามเลื่องลือ ในระดับโลก

สถานที่ตั้ง ต. บ้านป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

วัดพระธาติผาเงา วัดเก่าแก่บนเขาใกล้กับแม่น้ำโขง ขึ้นชื่อเรื่องเจดีย์โบราณที่สร้างขึ้น ในสมัยโยนกหรือราว พ.ศ. 494-512 และ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ “ หลวงพ่อผาเงา ” ที่มีอายุราว 700 -1,300 ปี วัดแห่งนี้เคยถูกทิ้งร้าง และ ได้รับการบูรณะในภายหลัง จนได้ค้นพบหลวงพ่อผาเงาในปี พ.ศ. 2519 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุผาเงา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดโบราณที่สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 1834 ตามตำตานกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแสนภู องค์ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ในปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณของ จ. เชียงราย และ เป็นวัดที่มีเจดีย์ศิลปะล้านนาที่ใหญ่ที่สุด ในเชียงแสน มีกำแพงแก้วรอบวัด และ ยังมีเจดีย์เก่าแก่มากมาย ในบริเวณวัดอีกด้วย 

สถานที่ตั้ง ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

ที่มา : PG SLOT , PGSLOT , PGSLOTGAME

ที่มา : PG SLOT เรียบเรียงโดย : PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT