เที่ยวลำพูน โดยการนั่งรถลางเที่ยวเมืองลำพูน
https://www.paiduaykan.com/travel/รถรางเที่ยวลำพูน

เที่ยวลำพูน โดยการนั่งรถลางเที่ยวเมืองลำพูน ลำพูน  จังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ  แต่ถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวัดวาอาราม บ้านเรือนแบบโบราณเรียงรายอยู่สองข้างทาง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานที่สุดในแผ่นดินล้านนา อาณาจักรหริภุญชัยเป็นอาณาจักรพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากว่า 600 ปี

เที่ยวลำพูน โดยการนั่งรถลางเที่ยวเมืองลำพูน ก่อนที่พญาเม็งรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมืองลำพูนจึงเหมาะแก่การเที่ยวชมวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม โดยเฉพาะความเก่าแก่ในเขตตัวเมือง  โดยการนั่งรถรางชมเมืองลำพูน  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระ 9  วัด

เที่ยวลำพูน โดยการนั่งรถลางเที่ยวเมืองลำพูน
https://wyominglegionbaseball.com/wp-admin/post.php?post=994&action=edit

รถรางเที่ยวลำพูน  จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน  โดยรถจะจอดอยู่หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย  เก็บค่าบริการคนละ 50 บาท ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง    มี 2 รอบ คือรอบเช้า 9.30 น. และรอบบ่ายก็ 13.30 น. เส้นทางท่องเที่ยวของรถรางพาไปเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวในเมืองรวม  11  จุด ได้แก่ จุดที่ 1 วัดพระธาตุหริภุญชัย   2 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน  3 คุ้มเจ้ายอดเรือน  4 อนุสาวรีย์จามเทวี  5  วัดจามเทวี  6 วัดมหาวัน  7วัดพระคงฤาษี   8 วัดสันป่ายางหลวง  9  โบราณสถานกู่ช้างกู่มา 10  วัดพระยืน   11 วัดต้นแก้ว  เห็นรายชื่อที่เที่ยวแล้วต้องบอกเลยว่าคุ้มและครบมาก ไม่ต้องขับรถเที่ยวเองให้งงและอาจหลงทาง สำหรับใครที่มาเป็นหมู่คณะและต้องการเหมารอบก็จะคิดรอบละ 1,000 บาท 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการรถรางนำเที่ยวลำพูนโทร 053 530 757  เริ่มจากจุดแรก วัดพระธาตุหริภุชัย ซึ่งเป็นจุดจอดรถนั่นเอง

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน  ตั้งอยู่ในเมืองลำพูนด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย โดยใช้พื้นที่ของคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ลำพูน ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเรียนรู้เมืองลำพูนผ่านภาพถ่าย ทั้ง บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิตโดยมีการจัดแสดงภาพ เมืองลำพูน สิ่งของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของ ชาวเมืองลำพูน ในอดีตได้อย่างงดงามเข้าใจง่าย

พื้นที่จัดแสดงประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 1 พื้นที่ชั้นล่างอาคารจัดแสดงประวัติคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ครั้งสมัยเจ้าราชสัมพันธวงษ์ ได้พำนักพร้อมครอบครัว บริวาร การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้งานของคุ้มตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงข้าว ของเครื่องใช้เก่า ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแบบโบราณแบบที่ใช้น้ำมันก๊าด กล้องถ่ายรูป วิทยุแบบเก่า เตารีดแบบใช้ถ่าน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังนำแผนที่เก่ามาขยาย แสดงให้เห็นพัฒนาการของเมืองลำพูน และภาพถ่ายเก่าที่สะท้อนเหตุการณ์ต่างๆ ของเมืองลำพูน เช่น ภาพวัดพระธาตุหริภุญชัย ในสมัยก่อน ภาพวิหารหลวงหลังเก่าของวัดพระธาตุฯ ภาพความเสียหายเมื่อวิหารหลวงหลังเก่าถูกพายุพัดพังเสียหายทั้งหลัง และภาพวิถีชีวิตคนเมืองลำพูนในอดีต ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการประกวดนางงามซึ่งเมืองลำพูน มีสาวงามคือ คุณ ชีลา ศรีสมบูรณ์ สาวงามเมืองลำพูนที่ครองตำแหน่งนางสาวไทยเป็นคนแรก

2 พื้นที่ด้านหลังอาคารเป็นการจำลองโรงภาพยนตร์เก่าของลำพูน “หริภุญชัยรามา” และจำลองห้องเรียน ที่แสดงหนังสือที่ใช้ใน การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โต๊ะ เก้าอี้ไม้ และกระดานดำ ชอล์ก และโรงแรมแห่งแรกของเมืองลำพูน โรงแรมศรีลำพูน

3 พื้นที่ชั้นสองของอาคารเป็นพื้นที่เปิดโล่งใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ เช่น การสอนดนตรี พิณเปี๊ยะ แก่เยาวชนและผู้สนใจ ตามผนังอาคารยังประดับภาพของพ่ออุ้ยที่เคยเล่นพิณเปี๊ยะ ภาพที่น่าสนใจภาพหนึ่งคือ ภาพของนักวิจัยชาวอเมริกันที่เข้ามาศึกษา เรื่องพิณเปี๊ยะเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงแสดงภาพประวัติของเจ้าสัมพันธวงศ์ และอาคาร บ้านเรือนเก่าแก่ที่น่าสนใจในเมืองลำพูน

จุดที่สาม คุ้มเจ้ายอดเรือน เป็นอาคารที่เก่าที่สุดหลังหนึ่งในเขตกำแพงเมืองลำพูน เป็นเรือนพักอาศัย ซึ่งเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย สร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ชายาเจ้ายอดเรือน ชายาองค์สุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2470 ซึ่งมีความเก่าแก่และยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วย อาคารเรือนไม้ ข่วง ลานดินกว้างหน้าบ้าน ต้นไม้มงคล ยุ้งข้าว บ่อน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ ปัจจุบันคุ้มเจ้าเรือน

เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่ง ศึกษาหาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมให้มีสภาพ สมบูรณ์ และสามารถใช้เป็นสถานที่จัดแสดงอาคารโครงสร้างบ้านเก่า สิ่งของ เครื่องใช้พื้นบ้าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าผู้ครองนครลำพูน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

จุดที่ 4  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525

ที่มา : PG SLOT เรียบเรียงโดย : PG SLOT , PG SLOT , PG SLOT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *